Informácie o cenách, dodaní tovaru. Storno objednávky.

e-shop zipper-holzmann:

[ hmotnosť tovaru /cena dopravy ]

 • do 10 kg   »
 • 11 - 50 kg   »
 • 51 - 100 kg   »
 • 101 - 200 kg   »
 • 201 - 350 kg   »
 • nad 350 kg   »
 • nákup nad 500,- €   »
 • 5,- €
 • 10,- €
 • 18,- €
 • 25,- €
 • 70,- €
 • 90,- €
 • 0,- €

e-shop rabir:

[ hmotnosť tovaru /cena dopravy ]

 • do 10 kg   »
 • 11 - 50 kg   »
 • 51 - 100 kg   »
 • 101 - 200 kg   »
 • 201 - 350 kg   »
 • nad 350 kg   »
 • nákup nad 500,- €   »
 • 5,- €
 • 10,- €
 • 18,- €
 • 25,- €
 • 70,- €
 • 90,- €
 • 0,- €

e-shop brexport:

[ druh tovaru /cena dopravy ]

 • rebríky, miešačky   »
 • gabiony, sklz   »
 • schodíky, plošiny   »
 • lešenárske kozy   »
 • sekery, čerpadlá   »
 • nože   »
 • vibračná technika   »
 • lešenia   »
 • nákup nad 500,- €   »
 • 10,- €
 • 10,- €
 • 10,- €
 • 10,- €
 • 5,- €
 • 2,50 €
 • 0,- €
 • 0,- €
 • 0,- €
 • Osobný odber tovaru na pobočke sa realizuje po predošlom telefonickom dohovore. Inštrukcie na osobný odber obdržíte na Vami zadaný email, a tovar si následne môžete prevziať na adrese: BR Export, s.r.o. , Záturčianska 68, 036 01 Marin – Záturčie (mapka je v záložke kontakt)
 • Dodacie lehoty sú v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zák. č. .118/2006 Zb.z.). Tovar bežne odosielame v priebehu 3 pracovných dní s tým, že spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. Táto časť môže byť špecifikovaná v poznámke objednávky, kde si odberateľ môže vyhradiť max. dodaciu lehotu ,alebo požiadavku rýchleho zaslania tovaru.
 • Na prevzatý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky. (bližšie informácie, ako aj informácie pre uplatnenie reklamácie nájdete v sekcii „Reklamačný poriadok - postup a formulár")
 • Storno objednávky - zadanú objednávku je možné stornovať písomne alebo mailom. Je nutné uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko odberateľa, adresu, mail, príp. mobil, alebo telefón zadávateľa
 • Objednávky s nasledovnými parametrami je možné bezplatne stornovať:
  ~ neexpedovaná objednávka so zadaným spôsobom platby „dobierka"
  ~ neprevzatá objednávka so zadaným spôsobom odberu „osobný odber"
 • Storno poplatky za ostané objednávky:
  ~ neexpedovaná objednávka so zadaným spôsobom platby „predfaktúra/ do 500,- €", pričom predfaktúra už bola zákazníkom uhradená: 3,- €
  ~ expedovaná objednávka – za storno už expedovanej zásielky bude zákazníkovi fakturovaná celková suma za náklady spojené s odoslaním ,vrátením zásielky a odoslaním faktúry s pripočítaním nákladov spojených s prijatím a vrátením platby, pokiaľ bola zásielka zaplatená voči predfaktúre. Faktúra bude odoslaná Slovenskou poštou a elektronickou poštou.
 • Neuhradená faktúra - pokiaľ zákazník neuhradí faktúru v danej lehote jej splatnosti, bude mu fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 100,- € + pôvodná celková suma za náklady spojené s odoslaním, vrátením zásielky + náklady spojené s prijatím a vrátením platby, pokiaľ bola zásielka zaplatená voči predfaktúre.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info