Informácie o cenách, dodaní tovaru. Storno objednávky.

e-shop zipper-holzmann:

[ hmotnosť, cena obj./ cena opravy ]

 • do 10 kg »
 • 11 - 50 kg »
 • 51 - 100 kg »
 • 101 - 200 kg »
 • 201 - 350 kg »
 • nad 350 kg »
 • objednávka nad 
  3 000,- € »
 • 8,- €
 • 15,- €
 • 25,- €
 • 35,- €
 • 70,- €
 • 90,- €
 • 0,- €

e-shop brexport:

 • [ kategória tovaru/ cena dopravy ]
 • ploty » individ. kalkulácia
 • gabióny » individ. kalkulácia
 • lešenia » 18,- €
 • rebríky » 18,- €
 • miešačky » 18,- €
 • lešenárske kozy » 18,- €
 • stavebná technika » 18,- €
 • sklz odpadu » 18,- €
 • schodíky, plošiny » 18,- €
 • sekery » 6,- €
 • nože » 3,- €
 • miešadlá » 6,- €
 • čerpadlá » 6,- €
 • kombinácia produktov -
  výber z rôznych kategórií » 18,- €
 • objednávka nad  1 000,- € » 0,- €

e-shop rabir:

hmotnosť, cena obj./ cena opravy ]

 • do 10 kg »
 • 11 - 50 kg »
 • 51 - 100 kg »
 • 101 - 200 kg »
 • 201 - 350 kg »
 • nad 350 kg »
 • objednávka nad 
  1 000,- € »
 • 8,- €
 • 15,- €
 • 25,- €
 • 35,- €
 • 70,- €
 • 90,- €
 • 0,- €
 • Osobný odber tovaru na pobočke sa realizuje po predošlom telefonickom dohovore. Inštrukcie na osobný odber obdržíte na Vami zadaný email, a tovar si následne môžete prevziať na adrese: BR Export, s.r.o. , Záturčianska 68, 036 01 Marin – Záturčie (mapka je v záložke kontakt)
 • Dodacie lehoty sú v súlade s ustanovením § 13 ods. 1) zákona č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov (zák. č. .118/2006 Zb.z.). Tovar bežne odosielame v priebehu 3 pracovných dní s tým, že spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru, alebo iné okolnosti vyžiadajú. Táto časť môže byť špecifikovaná v poznámke objednávky, kde si odberateľ môže vyhradiť max. dodaciu lehotu ,alebo požiadavku rýchleho zaslania tovaru.
 • Na prevzatý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky.
  Pri nákupe tovaru na firmu (uvedené firemné údaje – IČO alebo DIČ) sa obchodný vzťah riadi obchodným zákonníkom. Je predpoklad, že sa tovar bude používať na profesionálne účely a v porovnaní s bežným spotrebiteľom bude tovar pri používaní viac namáhaný alebo opotrebovaný. V tomto prípade je záručná doba / záruka za akosť / skrátená na jeden rok.
  / bližšie informácie, ako aj informácie pre uplatnenie reklamácie nájdete v sekcii „Reklamačný poriadok - postup a formulár" /
 • Storno objednávky - zadanú objednávku je možné stornovať písomne alebo mailom. Je nutné uviesť číslo objednávky, meno a priezvisko odberateľa, adresu, mail, príp. mobil, alebo telefón zadávateľa
 • Objednávky s nasledovnými parametrami je možné bezplatne stornovať:
  ~ neexpedovaná objednávka so zadaným spôsobom platby „dobierka"
  ~ neprevzatá objednávka so zadaným spôsobom odberu „osobný odber"
 • Storno poplatky za ostané objednávky:
  ~ neexpedovaná objednávka so zadaným spôsobom platby „predfaktúra/ do 1 000,- €", pričom predfaktúra už bola zákazníkom uhradená: 3,- €
  ~ expedovaná objednávka – za storno už expedovanej zásielky bude zákazníkovi fakturovaná celková suma za náklady spojené s odoslaním ,vrátením zásielky a odoslaním faktúry s pripočítaním nákladov spojených s prijatím a vrátením platby, pokiaľ bola zásielka zaplatená voči predfaktúre. Faktúra bude odoslaná Slovenskou poštou a elektronickou poštou.
 • Neuhradená faktúra - pokiaľ zákazník neuhradí faktúru v danej lehote jej splatnosti, bude mu fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 100,- € + pôvodná celková suma za náklady spojené s odoslaním, vrátením zásielky + náklady spojené s prijatím a vrátením platby, pokiaľ bola zásielka zaplatená voči predfaktúre.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info